elodinoshow.hu / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy üzleti kapcsolatainkban a személyes adatok védelméhez fűződő jogok feltétlen tiszteletben tartásával járunk el. Ezért is állítottuk össze az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot. A Nyilatkozatban pontosan leírjuk, hogy (a) mi tekinthető személyes adatnak; (b) partnereinktől milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk; (c) hogyan, mikor és hol gyűjthetjük ezeket az adatokat; (d) hogyan használhatjuk fel azokat; (e) másokkal is megoszthatjuk-e a birtokunkba került adatokat; (f) mit teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében; és (g) partnereinket milyen jogok illetik meg személyes adataik kezelésével kapcsolatban. A legfontosabb, hogy személyes adataik kezelése kapcsán partnereink milyen választási lehetőségek előtt állnak.

HA WEBOLDALUNKAT MEGLÁTOGATVA ELFOGADJA AZ OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, AKKOR AZZAL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA SZEMÉLYES ADATAINAK E NYILATKOZATBAN ISMERTETETT MÓDON TÖRTÉNŐ GYŰJTÉSÉHEZ, TÁROLÁSÁHOZ, ÁTADÁSÁHOZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ.

Ha zavarja az a mód, ahogy a Dínó Völgy Projekt Kft. az Ön személyes adatait felhasználja, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot és elmondhatja, adatait milyen célra ne használjuk fel. Előfordulhat, hogy igényét írásban kérjük majd benyújtani, de személyes adatainak felhasználását kérésének megfelelően mindenképp beszüntetjük.

Ha az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bátran a Dínó Völgy Projekt Kft. helyi képviseletéhez.

(A) Személyes adat minden olyan adat – pl. a név – amely egy adott természetes személlyel kapcsolatba hozható, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok körébe tartoznak azok az információk is, amelyek segítségével a Dínó Völgy Projekt Kft. könnyebben határozhatja meg egy személy kilétét, tehát az illető címe, telefonszáma, és születésének időpontja.

(B) Hozzájárulásával időről-időre az Ön alábbi személyes adatait gyűjthetjük és kezelhetjük a jelen Nyilatkozatbanban meghatározott célra:

1) Név
2) E-mail cím
3) Lakcím
4) Telefonszám
5) Fax-szám(ok)
6) A weboldalunkon (weboldalainkon) tett látogatásai.

(C) Nem kívánjuk a 18. életévüket be nem töltött kiskorúak személyes adatait gyűjteni. Amennyiben kiderül, hogy szándékaink ellenére valamely kiskorú személyes adatai birtokába kerültünk, úgy azokat töröljük adatbázisainkból.

(D) Valahányszor meglátogatja web-oldalunkat, az Dínó Völgy Projekt Kft. látni fogja az Ön IP-címét. Az IP-cím az a szám, amit a világháló az Ön számítógépe számára minden Internet-csatlakozás esetén automatikusan kijelöl. Az IP-szám a meglátogatott web-oldalak legtöbbje számára olvasható. Az IP-számokat a magunk részéről kizárólag a szervereinkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, valamint azok használatára vonatkozó statisztikai adatok adminisztrációja és gyűjtése céljára használjuk fel.

Általában elmondható, hogy a weboldalon keresztül Ön anélkül léphet kapcsolatba az Dínó Völgy Projekt Kft-vel, hogy közölné kilétét, illetve IP-címén kívül bármely személyes adatát felfedné előttünk. Ugyanakkor a Kapcsolati információk funkción keresztül önként megadhatja személyes adatait, ha azt szeretné, hogy a Dínó Völgy Projekt Kft. megválaszolja megjegyzéseit és kérdéseit. Ehhez ugyanis rendelkeznünk kell az Ön elérhetőségével, ezen belül idevágó személyes adataival, amelyek kezelése egy kifejezetten Önről szóló fájlban, vagy az Önéhez hasonló elérhetőség-adatokat tartalmazó fájlban történik.

Előfordulhat, hogy amikor Ön weboldalunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, „cookie”-kat használunk. A „cookie”-k azok az Ön számítógépén tárolt adatfájlok, amelyek információtartalma révén a weboldal rendszergazdája felismeri, ha egy felhasználó meglátogatja az oldalt, nyomon követheti a felhasználó és a weboldal közötti interakciót és regisztrálhatja a visszatérések gyakoriságát.

Amikor Ön weboldalunkra látogat, a szerver egy rövid szöveges fájlt küld számítógépének merevlemez-meghajtójára – ezt nevezzük „cookie”-nak. Ez a fájl egyedül az Öné, azt csak a szerver, illetve az Ön böngésző programja képes olvasni. Ez az egyedi „cookie” arról tájékoztatja az Be Diamonds-ot, hogy web-oldalunk ismételt felkeresésére az Ön számítógépét használták.

Ezenkívül a „cookie”-k segítségével nyomon követhetjük és regisztrálhatjuk mozgását a weboldalon.

(E) A „cookie” nem használható fel kódként és nem terjeszt vírust. Más szerver nem képes olvasni azt, belőle személyes információkat kinyerni nem tud. A „cookie” mindössze egy az Ön gépe és közöttünk megosztott azonosító fájl, amelyet a Dínó Völgy Projekt Kft-n és a fent említett második személyen kívül más nem ismerhet meg.

Amennyiben erről vagy más weboldalról nem kíván „cookie”-kat fogadni, úgy azok fogadását böngésző programja segítségével utasíthatja el. Ehhez használja például böngészője „Preferences” (Beállítások) vagy „Internet Options” (Internet beállítások) menüjét. Azzal azonban számolnia kell, hogy ha a „cookie”-kat fogadó opciót kikapcsolja, vagy azokat bármilyen módon megváltoztatja, akkor előfordulhat, hogy a weboldalt, illetve a weboldalon található egyes információkat, anyagokat és/vagy szolgáltatásokat nem tudja majd elérni.

(F) Az Öntől kapott személyes adatokat csak és kizárólag arra használjuk, hogy a Dínó Völgy Projekt Kft-hez intézett megjegyzéseire és/vagy kérdéseire válaszoljunk.

(G) A Dínó Völgy Projekt Kft. az Ön személyes adatait másoknak nem adja át, nem adja el, nem adja bérbe, azokkal nem kereskedik. A Dínó Völgy Projekt Kft. ilyen adatot harmadik személlyel csak abban az esetben közöl, ha az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges vagy helyes.

Harmadik fél tőlünk az Ön személyes adatai birtokába csak akkor kerülhet, ha szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen adatokat bizalmasan, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kezeli. A harmadik személlyel kötött szerződések azt is előírják, hogy az Ön személyes adatai kizárólag a szerződésben meghatározott célokra használhatók fel. A felhasználási célok ezen köre semmilyen esetben sem lehet szélesebb annál, mint amire a Dínó Völgy Projekt Kft. az eddig leírtak szerint az Ön személyes adatait felhasználni jogosult. Személyes adatot harmadik személy semmilyen körülmények között nem használhat fel saját céljaira. Web-oldalunkon a Kapcsolat  funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak harmadik személyek részére történő továbbításához a fenti feltételek betartása mellett.

Az Ön egyes személyes adatait, illetve összes ilyen adatát csak jogszabály ilyen előírása esetén hozzuk olyan harmadik személyek tudomására, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban. Ezenkívül fenntartjuk a jogot arra is, hogy minden általunk jóhiszeműen törvényellenesnek vélt tevékenységet bejelentsünk az illetékes hatóságnak. Végezetül pedig személyes adatot akkor is kiadhatunk, ha okkal feltételezhető, hogy az mások, illetve a saját jogaink, vagyonunk és biztonságunk védelmét szolgálja és erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak.

(H) Természetesen nem vállalhatunk felelősséget harmadik személy adatvédelmi gyakorlatáért, ha az a birtokunkban levő információkhoz, anyagainkhoz, termékeinkhez és/vagy szolgáltatásainkhoz hozzáférést biztosít vagy azok elérése céljából linket létesít. Az Ön feladata, hogy az ilyen harmadik személy felől érdeklődjön, annak adatvédelmi gyakorlatáról tájékozódjon.

(I) A Dínó Völgy Projekt Kft. a személyes adatokat magyarországi adatbázisaiban tárolja. A személyes adatok biztonságát legalább az itt leírtakkal azonos szintű intézkedésekkel védő partnereink részére átadott információk kivételével a birtokunkban lévő személyes adatok nem hagyják el az Európai Unió területét. Web-oldalunkon a Kapcsolat  funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a Dínó Völgy Projekt Kft. Magyarországon található székhelyére való továbbításához.

Az elektronikus adatbázisokat ellenőrzött és biztonságos helyen kiépített önálló szerverekre telepítjük. Az elektronikusan tárolt személyes adatokról rendszeres időközönként biztonsági másolatok készülnek – ezeket egy másik ellenőrzött és biztonságos helyen őrizzük. Ezekhez az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz kizárólag a Dínó Völgy Projekt Kft., valamint harmadik fél alkalmazásában álló, erre felhatalmazott felhasználók férhetnek hozzá, akik ehhez általunk jóváhagyott belépési engedéllyel, azonosító számmal és jelszóval rendelkeznek. Ezeknek a személyeknek a vonatkozó jogszabályokban előírt minden szükséges technikai és szervezeti jellegű biztonsági ellenőrzésen át kell esniük.

A személyes adatokról készült fizikai másolatokat a Dínó Völgy Projekt Kft. biztonságos helyen, illetve a cég területén elhelyezett okmányszekrényben tárolja. Használaton kívül az ilyen helyiséget, illetve okmányszekrényt lezárva tartjuk. A személyes adatok őrzésére szolgáló helyiségekbe kizárólag azok a Dínó Völgy Kft.-dolgozók jogosultak belépni, illetve az okmányszekrényeket csak azok nyithatják fel, akiknek ez munkaköri feladataihoz hozzátartozik.

(J) A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt egyéb jogosultságok mellett személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérése - Személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen:

A személyes adataihoz való hozzáférés és azok javításának joga – Mi vagyunk az Ön személyes adatai feldolgozásért felelős adatkezelő. Önnek a vonatkozó jogszabályok értelmében az általunk kezelt személyes adataihoz jogában áll hozzáférni, valamint azok javítását, illetve törlését kérni. E jogának gyakorlásához személyes adatairól közvetlenül a Be Diamonds-hoz intézett írásos kérelemben kell tájékoztatást kérnie. Előfordulhat, hogy személyes adatainak megerősítése, illetve javítása céljából kérdőívet vagy értesítést küldünk ki Önnek. Végül arra kérnénk, hogy a szokásos üzletmenet keretében Önhöz eljuttatott valamennyi dokumentumot tekintse át, és ellenőrizze a bennük feltüntetett személyes adatait. Ha pontatlan adatot talál, akkor azt a Személyes adatváltozást bejelentő nyomtatványon megfelelően kitöltve és a Dínó Völgy Projekt Kft. rajta feltüntetett címére levélben vagy faxon eljuttatva jelezze felénk.

Személyes adatainak törlése kilépés esetén – Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatait a megfelelő időn belül töröljük adatbázisunkból, miután az adatkezelés célja megszűnt. Főszabályként arra törekszünk, hogy személyes adatait az erre vonatkozó kérésére adott válasz keltétől számított három (3) hónapon belül töröljük rendszerünkből.

(K) Adatvédelmi Nyilatkozatunk a megváltozott jogszabályi környezetet, illetve az általunk követett gyakorlat változásait követve időről-időre módosulhat. Javasoljuk, hogy gyakran olvassa át az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.