elodinoshow.hu / ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dínó Völgy Projekt Kft. (székhelye: 4090 Polgár Hunyadi u. 30., központi ügyintézés helye: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30., Cg. 09-09-027858, adószám: ) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.elodinoshow.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(”Ektv.”) szabályozza. Jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, az Ektv. 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.elodinoshow.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása és a Szolgáltató technikai automatikus (megrendelését fogadtuk) visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A Felek közötti szerződés az elektronikus úton továbbított megrendelés leadásával, annak elektronikus úton történő érdemi, manuálisan történő visszaigazolásával, (átvehető, illetve elküldve státusz) esetén jön létre. A megrendelés és annak Szolgáltató általi érdemi visszaigazolása, valamint a szolgáltatói ÁSZF együttesen alkotja a távollévők között létrejött szerződést. A megrendelés módjától függetlenül, a személyesen, üzletünkben történő árúátvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tekintettel arra, hogy a vásárlónak módja van a termék megvizsgálására, kipróbálására. A Felek között az elektronikus úton továbbított megrendelés, annak elektronikus úton történő érdemi visszaigazolása magyar nyelven létrejött és írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: 4090 Polgár Hunyadi u. 30. Tel: +36-20-394-9350

2. Regisztráció 

2.1. A "Minden ami Dínó" menüpontra kattintva éri el a webáruházunkat. A Weboldal jobb felső részén, a Személyes beállítások menüpontra kattintva egy két oszlopból álló weboldalra jut. Az első oszolopban, az "Új vásárló" rész "Folytatás" nevű gombjával kezdeményezheti a regisztrációját. A gombra kattintva jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után (Személyes beállításokra kattintva a jobb oszlopban, a "Visszatérő vásárló" rész alatt tud bejelentkezni), az "Információim megtekintése vagy megváltoztatása" menü alatti menüpontokban van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az elodinoshow@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés 

3.1. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását -  ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a magyar nyelvű használati utasítást, kérjük mihamarabb - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, elektronikus, vagy nyomtatott formában pótoljuk. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. A Szolgáltató nem felelős a web áruházban megjelentetett termékek technikai jellemzői változásáért, ha a gyártó (forgalmazó) a web áruházban feltüntetett termékek képeihez, leírásaihoz képest változtatásokat alkalmaz. Ha hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, illetőleg a web áruházban nyilvánosságra hozott technikai jellemzők, (különösen a termékek képei, leírásai, paraméterei) a megrendelést követő gyártói (forgalmazói) változtatásakor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron, vagy a korábban meghirdetett technikai jellemzőkkel szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron, illetőleg megváltozott technikai jellemzőkkel történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától, vagy fenntarthatja vételi szándékát. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4. A webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött, ez azért hasznos, mert következő alkalommal már elegendő a termékeket kiválasztani és kosárba tenni, nem kell újra megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

3.7. Színlelt megrendelés következménye: A Dínó Völgy Projekt Kft., mint Eladó, a nyilvánvalóan jogellenes, illetőleg joggal való visszaéléssel megvalósuló web áruházon keresztüli - alappal valószínűsíthetően színlelt - megrendelést jogosult rendszeréből törölni, egyidejűleg a színlelt megrendelés kezdeményezője terhére színlelt megrendelésenként negyven eurónak a Magyar Nemzeti Banknak a színlelt megrendelés feladása napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget felszámítani és – akár bírósági végrehajtás útján – érvényesíteni.
 
4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja a Magyar Posta Zrt. - MPL futárszolgálatának igénybevételével. A fuvardíj az Ügyfelet terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.2. Az előre utalásos fizetés menete: A termékek kosárba helyezése után a "Kassza" gombra kattintva tudja kezdeményezni a kifizetést. A "Kézbesítési információk" oldal megtekintése után a "Folytatás" gombra kattintva tud tovább lépni. A következő oldal a "Fizetési információk". Ezen az oldalon kiválaszthatja a fizetés módját a "Fizetési mód" rész alatt. A "Folytatás" gombra kattintva elérheti a "Megerősítés oldalt", ahol ellenőrizheti az adatait. A "Megrendelés megerősítése" gombbal beküldheti a rendelését a rendszerünkbe. Ha a rendelés feladása sikeres volt, akkor kollégáink fogadják azt. Erről e-mail-es visszaigazolást kap. Ha nem kapna visszaigazolást 10 percen belül, ellenőrizze SPAM mappáját is, vagy érdeklődjön telefonon! Amennyiben a rendelés, valamilyen technikai okból kifolyólag nem végrehajtható a weboldalon, kérem, jelezze felénk a problémát a megadott elérhetőségek egyikén. A rendelés feladása után kérjük, egyenlítse ki a rendelése végösszegét a www.elodinoshow.hu weboldal alján, a "Vásárlási információk" menüpontban megadott bankszámlaszámra. Amint az összeg beérkezik, munkatársaink előkészítik és feladják a csomagot, amelyet 3 napon belül eljuttatunk a megadott szállítási címre.

4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat,  még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

4.5. A megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30. A személyes átvétellel rendelt terméket az értesítés kiküldését követő 14 munkanapig tudjuk tartani - amennyiben a vevő nem jelzi későbbi átvételi szándékát, a megrendelést töröljük!

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkeznek. (jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. r.) Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldenie, azonban a termék visszajuttatásáról is mihamarabb gondoskodnia kell. A terméket sértetlen állapotban kell visszajuttatni Szolgáltató címére, lehetőleg az eredeti csomagolásban. A Dínó Völgy Projekt Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az áru nem rendeltetésszerű használata esetén Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kára megtérítését. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tehát nem érvényes rá a 14 munkanapon belüli elállási jog.

5.2. A Dínó Völgy Projekt Kft. utánvétes postai csomagokat nem tud fogadni. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Dínó Völgy Projekt Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül visszautalja a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V.  törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Egyebek

7.1. A www.elodinoshow.hu áruház, információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

7.4 A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság/Törvényszék döntését kezdeményezik.
Melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat
 
8. Cookie tudnivalók

8.1. Honlapjainkon használunk cookie-kat. A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a számítógépen, vagy más eszközön. Egy cookie önmagában nem tartalmaz, vagy gyűjt adatokat. Azonban, ha ezt egy szerver olvassa le egy böngészőn keresztül, akkor ez segíthet abban, hogy a honlap még inkább felhasználóbarát szolgáltatást nyújthasson – például emlékezhet a korábbi vásárlásokra, vagy a fiókkal kapcsolatos részletekre.

8.2. Miért használunk cookie-kat?
Azért használunk cookie-kat, hogy megjegyezhessük a választásait:
- A felhasználó azonosítóval jelentkezett be, vagy sem
Arra is felhasználjuk, hogy még kellemesebb élményben részesíthessük, és jobban megismerjük az oldalunkra látogatókat
- Figyelemmel kísérjük, mit és hol használnak
- Javasoljuk megvásárolható termékeinket

8.3. Szeretne megszabadulni a cookie-któl?
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Megakadályozhatja azt, hogy számítógépe vagy más eszköze tárolja a cookie-kat, ha a böngészőjében letiltja a cookie-k használatát. Néhány böngészőnek van olyan funkciója, amely egy látogatás befejezésekor törli a cookie-kat. Ennek a funkciónak a neve az Internet Explorer 8-as vagy újabb változatában InPrivate; a Google Chrome 10-es vagy újabb változatában Incognito; a Firefox 3.5 vagy újabb változatában Private Browsing; a Safari 2-es vagy újabb változatában Private Browsing, valamint az Opera 10.5-ös vagy újabb változatában szintén Private Browsing. Erről pontos leírást a böngészőjének használati útmutatójában talál. A számítógépén vagy eszközökön lévő cookie-kat bármikor letörölheti. Ha úgy dönt, hogy egyáltalán nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor is meglátogatja honlapunkat, azonban ekkor nem garantálhatjuk, hogy a cookie-k nélkül is a lehető legjobb élményben lesz része. Tiszteletben tartjuk személyiségi jogait. Itt olvashatja el az Adatvédelmi tájékoztató teljes szövegét.
 
9. NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) jogutódlással történő megszűnésével kapcsolatos tudnivalók
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről hiteles információt találnak: http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon.